Ontslag Eefde

Uw werkgever in Eefde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eefde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eefde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eefde. Uw werkgever in Eefde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eefde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eefde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eefde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eefde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eefde of met bevallingsverlof bent in Eefde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eefde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eefde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eefde
 • Als u in Eefde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eefde wilt opnemen;
 • Omdat u in Eefde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eefde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eefde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eefde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eefde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eefde. Uitzonderingen in Eefde;
 • Als uw werkgever in Eefde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eefde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eefde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eefde niet geschikt voor uw werk in Eefde of
 • u functioneert niet voldoende in Eefde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eefde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eefde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eefde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eefde verblijft, dan mag uw werkgever in Eefde u eveneens wel ontslaan.