Ontslag Ee /ie

Uw werkgever in Ee /ie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ee /ie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ee /ie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ee /ie. Uw werkgever in Ee /ie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ee /ie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ee /ie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ee /ie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ee /ie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ee /ie of met bevallingsverlof bent in Ee /ie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ee /ie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ee /ie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ee /ie
 • Als u in Ee /ie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ee /ie wilt opnemen;
 • Omdat u in Ee /ie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ee /ie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ee /ie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ee /ie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ee /ie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ee /ie. Uitzonderingen in Ee /ie;
 • Als uw werkgever in Ee /ie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ee /ie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ee /ie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ee /ie niet geschikt voor uw werk in Ee /ie of
 • u functioneert niet voldoende in Ee /ie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ee /ie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ee /ie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ee /ie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ee /ie verblijft, dan mag uw werkgever in Ee /ie u eveneens wel ontslaan.