Ontslag Ederveen

Uw werkgever in Ederveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ederveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ederveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ederveen. Uw werkgever in Ederveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ederveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ederveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ederveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ederveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ederveen of met bevallingsverlof bent in Ederveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ederveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ederveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ederveen
 • Als u in Ederveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ederveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ederveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ederveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ederveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ederveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ederveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ederveen. Uitzonderingen in Ederveen;
 • Als uw werkgever in Ederveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ederveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ederveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ederveen niet geschikt voor uw werk in Ederveen of
 • u functioneert niet voldoende in Ederveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ederveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ederveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ederveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ederveen verblijft, dan mag uw werkgever in Ederveen u eveneens wel ontslaan.