Ontslag Abbestede

Uw werkgever in Abbestede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abbestede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abbestede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abbestede. Uw werkgever in Abbestede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abbestede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abbestede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abbestede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abbestede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abbestede of met bevallingsverlof bent in Abbestede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abbestede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abbestede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abbestede
 • Als u in Abbestede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abbestede wilt opnemen;
 • Omdat u in Abbestede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abbestede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abbestede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abbestede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abbestede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abbestede. Uitzonderingen in Abbestede;
 • Als uw werkgever in Abbestede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abbestede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abbestede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abbestede niet geschikt voor uw werk in Abbestede of
 • u functioneert niet voldoende in Abbestede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abbestede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abbestede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abbestede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abbestede verblijft, dan mag uw werkgever in Abbestede u eveneens wel ontslaan.