Ontslag Appingedam

Uw werkgever in Appingedam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Appingedam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Appingedam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Appingedam. Uw werkgever in Appingedam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Appingedam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Appingedam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Appingedam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Appingedam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Appingedam of met bevallingsverlof bent in Appingedam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Appingedam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Appingedam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Appingedam
 • Als u in Appingedam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Appingedam wilt opnemen;
 • Omdat u in Appingedam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Appingedam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Appingedam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Appingedam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Appingedam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Appingedam. Uitzonderingen in Appingedam;
 • Als uw werkgever in Appingedam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Appingedam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Appingedam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Appingedam niet geschikt voor uw werk in Appingedam of
 • u functioneert niet voldoende in Appingedam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Appingedam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Appingedam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Appingedam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Appingedam verblijft, dan mag uw werkgever in Appingedam u eveneens wel ontslaan.