Ontslag Eckelrade

Uw werkgever in Eckelrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eckelrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eckelrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eckelrade. Uw werkgever in Eckelrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eckelrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eckelrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eckelrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eckelrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eckelrade of met bevallingsverlof bent in Eckelrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eckelrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eckelrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eckelrade
 • Als u in Eckelrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eckelrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Eckelrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eckelrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eckelrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eckelrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eckelrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eckelrade. Uitzonderingen in Eckelrade;
 • Als uw werkgever in Eckelrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eckelrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eckelrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eckelrade niet geschikt voor uw werk in Eckelrade of
 • u functioneert niet voldoende in Eckelrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eckelrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eckelrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eckelrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eckelrade verblijft, dan mag uw werkgever in Eckelrade u eveneens wel ontslaan.