Ontslag Eck en wiel

Uw werkgever in Eck en wiel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eck en wiel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eck en wiel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eck en wiel. Uw werkgever in Eck en wiel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eck en wiel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eck en wiel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eck en wiel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eck en wiel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eck en wiel of met bevallingsverlof bent in Eck en wiel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eck en wiel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eck en wiel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eck en wiel
 • Als u in Eck en wiel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eck en wiel wilt opnemen;
 • Omdat u in Eck en wiel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eck en wiel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eck en wiel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eck en wiel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eck en wiel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eck en wiel. Uitzonderingen in Eck en wiel;
 • Als uw werkgever in Eck en wiel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eck en wiel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eck en wiel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eck en wiel niet geschikt voor uw werk in Eck en wiel of
 • u functioneert niet voldoende in Eck en wiel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eck en wiel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eck en wiel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eck en wiel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eck en wiel verblijft, dan mag uw werkgever in Eck en wiel u eveneens wel ontslaan.