Ontslag Echterbosch

Uw werkgever in Echterbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Echterbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Echterbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Echterbosch. Uw werkgever in Echterbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Echterbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Echterbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Echterbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Echterbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Echterbosch of met bevallingsverlof bent in Echterbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Echterbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Echterbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Echterbosch
 • Als u in Echterbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Echterbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Echterbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Echterbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Echterbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Echterbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Echterbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Echterbosch. Uitzonderingen in Echterbosch;
 • Als uw werkgever in Echterbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Echterbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Echterbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Echterbosch niet geschikt voor uw werk in Echterbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Echterbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Echterbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Echterbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Echterbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Echterbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Echterbosch u eveneens wel ontslaan.