Ontslag Echtenerbrug /ychtenbrêge

Uw werkgever in Echtenerbrug /ychtenbrêge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Echtenerbrug /ychtenbrêge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Echtenerbrug /ychtenbrêge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Echtenerbrug /ychtenbrêge. Uw werkgever in Echtenerbrug /ychtenbrêge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Echtenerbrug /ychtenbrêge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Echtenerbrug /ychtenbrêge niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Echtenerbrug /ychtenbrêge te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Echtenerbrug /ychtenbrêge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Echtenerbrug /ychtenbrêge of met bevallingsverlof bent in Echtenerbrug /ychtenbrêge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Echtenerbrug /ychtenbrêge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Echtenerbrug /ychtenbrêge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Echtenerbrug /ychtenbrêge
 • Als u in Echtenerbrug /ychtenbrêge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Echtenerbrug /ychtenbrêge wilt opnemen;
 • Omdat u in Echtenerbrug /ychtenbrêge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Echtenerbrug /ychtenbrêge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Echtenerbrug /ychtenbrêge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Echtenerbrug /ychtenbrêge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Echtenerbrug /ychtenbrêge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Echtenerbrug /ychtenbrêge. Uitzonderingen in Echtenerbrug /ychtenbrêge;
 • Als uw werkgever in Echtenerbrug /ychtenbrêge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Echtenerbrug /ychtenbrêge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Echtenerbrug /ychtenbrêge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Echtenerbrug /ychtenbrêge niet geschikt voor uw werk in Echtenerbrug /ychtenbrêge of
 • u functioneert niet voldoende in Echtenerbrug /ychtenbrêge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Echtenerbrug /ychtenbrêge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Echtenerbrug /ychtenbrêge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Echtenerbrug /ychtenbrêge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Echtenerbrug /ychtenbrêge verblijft, dan mag uw werkgever in Echtenerbrug /ychtenbrêge u eveneens wel ontslaan.