Ontslag Echten /ychten

Uw werkgever in Echten /ychten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Echten /ychten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Echten /ychten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Echten /ychten. Uw werkgever in Echten /ychten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Echten /ychten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Echten /ychten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Echten /ychten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Echten /ychten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Echten /ychten of met bevallingsverlof bent in Echten /ychten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Echten /ychten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Echten /ychten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Echten /ychten
 • Als u in Echten /ychten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Echten /ychten wilt opnemen;
 • Omdat u in Echten /ychten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Echten /ychten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Echten /ychten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Echten /ychten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Echten /ychten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Echten /ychten. Uitzonderingen in Echten /ychten;
 • Als uw werkgever in Echten /ychten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Echten /ychten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Echten /ychten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Echten /ychten niet geschikt voor uw werk in Echten /ychten of
 • u functioneert niet voldoende in Echten /ychten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Echten /ychten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Echten /ychten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Echten /ychten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Echten /ychten verblijft, dan mag uw werkgever in Echten /ychten u eveneens wel ontslaan.