Ontslag Echten

Uw werkgever in Echten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Echten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Echten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Echten. Uw werkgever in Echten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Echten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Echten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Echten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Echten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Echten of met bevallingsverlof bent in Echten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Echten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Echten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Echten
 • Als u in Echten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Echten wilt opnemen;
 • Omdat u in Echten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Echten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Echten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Echten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Echten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Echten. Uitzonderingen in Echten;
 • Als uw werkgever in Echten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Echten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Echten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Echten niet geschikt voor uw werk in Echten of
 • u functioneert niet voldoende in Echten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Echten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Echten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Echten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Echten verblijft, dan mag uw werkgever in Echten u eveneens wel ontslaan.