Ontslag Echteld

Uw werkgever in Echteld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Echteld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Echteld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Echteld. Uw werkgever in Echteld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Echteld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Echteld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Echteld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Echteld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Echteld of met bevallingsverlof bent in Echteld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Echteld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Echteld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Echteld
 • Als u in Echteld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Echteld wilt opnemen;
 • Omdat u in Echteld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Echteld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Echteld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Echteld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Echteld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Echteld. Uitzonderingen in Echteld;
 • Als uw werkgever in Echteld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Echteld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Echteld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Echteld niet geschikt voor uw werk in Echteld of
 • u functioneert niet voldoende in Echteld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Echteld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Echteld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Echteld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Echteld verblijft, dan mag uw werkgever in Echteld u eveneens wel ontslaan.