Ontslag Ebbenbroek

Uw werkgever in Ebbenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ebbenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ebbenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ebbenbroek. Uw werkgever in Ebbenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ebbenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ebbenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ebbenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ebbenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ebbenbroek of met bevallingsverlof bent in Ebbenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ebbenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ebbenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ebbenbroek
 • Als u in Ebbenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ebbenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Ebbenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ebbenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ebbenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ebbenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ebbenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ebbenbroek. Uitzonderingen in Ebbenbroek;
 • Als uw werkgever in Ebbenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ebbenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ebbenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ebbenbroek niet geschikt voor uw werk in Ebbenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Ebbenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ebbenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ebbenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ebbenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ebbenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Ebbenbroek u eveneens wel ontslaan.