Ontslag Easterwierrum /oosterwierum

Uw werkgever in Easterwierrum /oosterwierum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Easterwierrum /oosterwierum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Easterwierrum /oosterwierum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Easterwierrum /oosterwierum. Uw werkgever in Easterwierrum /oosterwierum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Easterwierrum /oosterwierum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Easterwierrum /oosterwierum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Easterwierrum /oosterwierum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Easterwierrum /oosterwierum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Easterwierrum /oosterwierum of met bevallingsverlof bent in Easterwierrum /oosterwierum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Easterwierrum /oosterwierum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Easterwierrum /oosterwierum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Easterwierrum /oosterwierum
 • Als u in Easterwierrum /oosterwierum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Easterwierrum /oosterwierum wilt opnemen;
 • Omdat u in Easterwierrum /oosterwierum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Easterwierrum /oosterwierum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Easterwierrum /oosterwierum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Easterwierrum /oosterwierum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Easterwierrum /oosterwierum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Easterwierrum /oosterwierum. Uitzonderingen in Easterwierrum /oosterwierum;
 • Als uw werkgever in Easterwierrum /oosterwierum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Easterwierrum /oosterwierum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Easterwierrum /oosterwierum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Easterwierrum /oosterwierum niet geschikt voor uw werk in Easterwierrum /oosterwierum of
 • u functioneert niet voldoende in Easterwierrum /oosterwierum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Easterwierrum /oosterwierum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Easterwierrum /oosterwierum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Easterwierrum /oosterwierum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Easterwierrum /oosterwierum verblijft, dan mag uw werkgever in Easterwierrum /oosterwierum u eveneens wel ontslaan.