Ontslag Eastermar /oostermeer

Uw werkgever in Eastermar /oostermeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eastermar /oostermeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eastermar /oostermeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eastermar /oostermeer. Uw werkgever in Eastermar /oostermeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eastermar /oostermeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eastermar /oostermeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eastermar /oostermeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eastermar /oostermeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eastermar /oostermeer of met bevallingsverlof bent in Eastermar /oostermeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eastermar /oostermeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eastermar /oostermeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eastermar /oostermeer
 • Als u in Eastermar /oostermeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eastermar /oostermeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Eastermar /oostermeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eastermar /oostermeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eastermar /oostermeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eastermar /oostermeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eastermar /oostermeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eastermar /oostermeer. Uitzonderingen in Eastermar /oostermeer;
 • Als uw werkgever in Eastermar /oostermeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eastermar /oostermeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eastermar /oostermeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eastermar /oostermeer niet geschikt voor uw werk in Eastermar /oostermeer of
 • u functioneert niet voldoende in Eastermar /oostermeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eastermar /oostermeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eastermar /oostermeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eastermar /oostermeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eastermar /oostermeer verblijft, dan mag uw werkgever in Eastermar /oostermeer u eveneens wel ontslaan.