Ontslag Easterlittens /oosterlittens

Uw werkgever in Easterlittens /oosterlittens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Easterlittens /oosterlittens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Easterlittens /oosterlittens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Easterlittens /oosterlittens. Uw werkgever in Easterlittens /oosterlittens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Easterlittens /oosterlittens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Easterlittens /oosterlittens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Easterlittens /oosterlittens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Easterlittens /oosterlittens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Easterlittens /oosterlittens of met bevallingsverlof bent in Easterlittens /oosterlittens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Easterlittens /oosterlittens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Easterlittens /oosterlittens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Easterlittens /oosterlittens
 • Als u in Easterlittens /oosterlittens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Easterlittens /oosterlittens wilt opnemen;
 • Omdat u in Easterlittens /oosterlittens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Easterlittens /oosterlittens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Easterlittens /oosterlittens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Easterlittens /oosterlittens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Easterlittens /oosterlittens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Easterlittens /oosterlittens. Uitzonderingen in Easterlittens /oosterlittens;
 • Als uw werkgever in Easterlittens /oosterlittens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Easterlittens /oosterlittens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Easterlittens /oosterlittens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Easterlittens /oosterlittens niet geschikt voor uw werk in Easterlittens /oosterlittens of
 • u functioneert niet voldoende in Easterlittens /oosterlittens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Easterlittens /oosterlittens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Easterlittens /oosterlittens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Easterlittens /oosterlittens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Easterlittens /oosterlittens verblijft, dan mag uw werkgever in Easterlittens /oosterlittens u eveneens wel ontslaan.