Ontslag Earnewâld /eernewoude

Uw werkgever in Earnewâld /eernewoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Earnewâld /eernewoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Earnewâld /eernewoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Earnewâld /eernewoude. Uw werkgever in Earnewâld /eernewoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Earnewâld /eernewoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Earnewâld /eernewoude niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Earnewâld /eernewoude te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Earnewâld /eernewoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Earnewâld /eernewoude of met bevallingsverlof bent in Earnewâld /eernewoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Earnewâld /eernewoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Earnewâld /eernewoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Earnewâld /eernewoude
 • Als u in Earnewâld /eernewoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Earnewâld /eernewoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Earnewâld /eernewoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Earnewâld /eernewoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Earnewâld /eernewoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Earnewâld /eernewoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Earnewâld /eernewoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Earnewâld /eernewoude. Uitzonderingen in Earnewâld /eernewoude;
 • Als uw werkgever in Earnewâld /eernewoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Earnewâld /eernewoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Earnewâld /eernewoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Earnewâld /eernewoude niet geschikt voor uw werk in Earnewâld /eernewoude of
 • u functioneert niet voldoende in Earnewâld /eernewoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Earnewâld /eernewoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Earnewâld /eernewoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Earnewâld /eernewoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Earnewâld /eernewoude verblijft, dan mag uw werkgever in Earnewâld /eernewoude u eveneens wel ontslaan.