Ontslag Dwingeloo

Uw werkgever in Dwingeloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dwingeloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dwingeloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dwingeloo. Uw werkgever in Dwingeloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dwingeloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dwingeloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dwingeloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dwingeloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dwingeloo of met bevallingsverlof bent in Dwingeloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dwingeloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dwingeloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dwingeloo
 • Als u in Dwingeloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dwingeloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Dwingeloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dwingeloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dwingeloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dwingeloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dwingeloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dwingeloo. Uitzonderingen in Dwingeloo;
 • Als uw werkgever in Dwingeloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dwingeloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dwingeloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dwingeloo niet geschikt voor uw werk in Dwingeloo of
 • u functioneert niet voldoende in Dwingeloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dwingeloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dwingeloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dwingeloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dwingeloo verblijft, dan mag uw werkgever in Dwingeloo u eveneens wel ontslaan.