Ontslag Dwarsgracht

Uw werkgever in Dwarsgracht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dwarsgracht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dwarsgracht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dwarsgracht. Uw werkgever in Dwarsgracht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dwarsgracht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dwarsgracht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dwarsgracht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dwarsgracht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dwarsgracht of met bevallingsverlof bent in Dwarsgracht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dwarsgracht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dwarsgracht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dwarsgracht
 • Als u in Dwarsgracht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dwarsgracht wilt opnemen;
 • Omdat u in Dwarsgracht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dwarsgracht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dwarsgracht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dwarsgracht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dwarsgracht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dwarsgracht. Uitzonderingen in Dwarsgracht;
 • Als uw werkgever in Dwarsgracht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dwarsgracht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dwarsgracht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dwarsgracht niet geschikt voor uw werk in Dwarsgracht of
 • u functioneert niet voldoende in Dwarsgracht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dwarsgracht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dwarsgracht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dwarsgracht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dwarsgracht verblijft, dan mag uw werkgever in Dwarsgracht u eveneens wel ontslaan.