Ontslag Dwarsdijk

Uw werkgever in Dwarsdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dwarsdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dwarsdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dwarsdijk. Uw werkgever in Dwarsdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dwarsdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dwarsdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dwarsdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dwarsdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dwarsdijk of met bevallingsverlof bent in Dwarsdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dwarsdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dwarsdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dwarsdijk
 • Als u in Dwarsdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dwarsdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Dwarsdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dwarsdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dwarsdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dwarsdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dwarsdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dwarsdijk. Uitzonderingen in Dwarsdijk;
 • Als uw werkgever in Dwarsdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dwarsdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dwarsdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dwarsdijk niet geschikt voor uw werk in Dwarsdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Dwarsdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dwarsdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dwarsdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dwarsdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dwarsdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Dwarsdijk u eveneens wel ontslaan.