Ontslag Dwarsdiep

Uw werkgever in Dwarsdiep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dwarsdiep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dwarsdiep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dwarsdiep. Uw werkgever in Dwarsdiep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dwarsdiep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dwarsdiep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dwarsdiep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dwarsdiep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dwarsdiep of met bevallingsverlof bent in Dwarsdiep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dwarsdiep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dwarsdiep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dwarsdiep
 • Als u in Dwarsdiep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dwarsdiep wilt opnemen;
 • Omdat u in Dwarsdiep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dwarsdiep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dwarsdiep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dwarsdiep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dwarsdiep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dwarsdiep. Uitzonderingen in Dwarsdiep;
 • Als uw werkgever in Dwarsdiep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dwarsdiep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dwarsdiep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dwarsdiep niet geschikt voor uw werk in Dwarsdiep of
 • u functioneert niet voldoende in Dwarsdiep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dwarsdiep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dwarsdiep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dwarsdiep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dwarsdiep verblijft, dan mag uw werkgever in Dwarsdiep u eveneens wel ontslaan.