Ontslag Duurkenakker

Uw werkgever in Duurkenakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Duurkenakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Duurkenakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Duurkenakker. Uw werkgever in Duurkenakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Duurkenakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Duurkenakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Duurkenakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Duurkenakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Duurkenakker of met bevallingsverlof bent in Duurkenakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Duurkenakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Duurkenakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Duurkenakker
 • Als u in Duurkenakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Duurkenakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Duurkenakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Duurkenakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Duurkenakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Duurkenakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Duurkenakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Duurkenakker. Uitzonderingen in Duurkenakker;
 • Als uw werkgever in Duurkenakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Duurkenakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Duurkenakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Duurkenakker niet geschikt voor uw werk in Duurkenakker of
 • u functioneert niet voldoende in Duurkenakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Duurkenakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Duurkenakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Duurkenakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Duurkenakker verblijft, dan mag uw werkgever in Duurkenakker u eveneens wel ontslaan.