Ontslag Duurendseind

Uw werkgever in Duurendseind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Duurendseind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Duurendseind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Duurendseind. Uw werkgever in Duurendseind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Duurendseind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Duurendseind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Duurendseind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Duurendseind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Duurendseind of met bevallingsverlof bent in Duurendseind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Duurendseind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Duurendseind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Duurendseind
 • Als u in Duurendseind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Duurendseind wilt opnemen;
 • Omdat u in Duurendseind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Duurendseind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Duurendseind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Duurendseind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Duurendseind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Duurendseind. Uitzonderingen in Duurendseind;
 • Als uw werkgever in Duurendseind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Duurendseind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Duurendseind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Duurendseind niet geschikt voor uw werk in Duurendseind of
 • u functioneert niet voldoende in Duurendseind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Duurendseind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Duurendseind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Duurendseind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Duurendseind verblijft, dan mag uw werkgever in Duurendseind u eveneens wel ontslaan.