Ontslag Duur

Uw werkgever in Duur mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Duur zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Duur

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Duur. Uw werkgever in Duur mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Duur arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Duur niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Duur te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Duur u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Duur of met bevallingsverlof bent in Duur.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Duur kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Duur die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Duur
 • Als u in Duur lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Duur wilt opnemen;
 • Omdat u in Duur lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Duur lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Duur wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Duur op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Duur

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Duur. Uitzonderingen in Duur;
 • Als uw werkgever in Duur bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Duur aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Duur gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Duur niet geschikt voor uw werk in Duur of
 • u functioneert niet voldoende in Duur.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Duur

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Duur niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Duur of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Duur verblijft, dan mag uw werkgever in Duur u eveneens wel ontslaan.