Ontslag Dussen

Uw werkgever in Dussen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dussen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dussen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dussen. Uw werkgever in Dussen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dussen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dussen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dussen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dussen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dussen of met bevallingsverlof bent in Dussen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dussen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dussen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dussen
 • Als u in Dussen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dussen wilt opnemen;
 • Omdat u in Dussen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dussen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dussen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dussen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dussen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dussen. Uitzonderingen in Dussen;
 • Als uw werkgever in Dussen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dussen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dussen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dussen niet geschikt voor uw werk in Dussen of
 • u functioneert niet voldoende in Dussen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dussen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dussen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dussen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dussen verblijft, dan mag uw werkgever in Dussen u eveneens wel ontslaan.