Ontslag Durgerdam

Uw werkgever in Durgerdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Durgerdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Durgerdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Durgerdam. Uw werkgever in Durgerdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Durgerdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Durgerdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Durgerdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Durgerdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Durgerdam of met bevallingsverlof bent in Durgerdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Durgerdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Durgerdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Durgerdam
 • Als u in Durgerdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Durgerdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Durgerdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Durgerdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Durgerdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Durgerdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Durgerdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Durgerdam. Uitzonderingen in Durgerdam;
 • Als uw werkgever in Durgerdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Durgerdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Durgerdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Durgerdam niet geschikt voor uw werk in Durgerdam of
 • u functioneert niet voldoende in Durgerdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Durgerdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Durgerdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Durgerdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Durgerdam verblijft, dan mag uw werkgever in Durgerdam u eveneens wel ontslaan.