Ontslag Dunsborg

Uw werkgever in Dunsborg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dunsborg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dunsborg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dunsborg. Uw werkgever in Dunsborg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dunsborg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dunsborg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dunsborg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dunsborg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dunsborg of met bevallingsverlof bent in Dunsborg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dunsborg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dunsborg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dunsborg
 • Als u in Dunsborg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dunsborg wilt opnemen;
 • Omdat u in Dunsborg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dunsborg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dunsborg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dunsborg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dunsborg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dunsborg. Uitzonderingen in Dunsborg;
 • Als uw werkgever in Dunsborg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dunsborg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dunsborg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dunsborg niet geschikt voor uw werk in Dunsborg of
 • u functioneert niet voldoende in Dunsborg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dunsborg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dunsborg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dunsborg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dunsborg verblijft, dan mag uw werkgever in Dunsborg u eveneens wel ontslaan.