Ontslag Baaiduinen /baaidúnen

Uw werkgever in Baaiduinen /baaidúnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baaiduinen /baaidúnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baaiduinen /baaidúnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baaiduinen /baaidúnen. Uw werkgever in Baaiduinen /baaidúnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baaiduinen /baaidúnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baaiduinen /baaidúnen niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baaiduinen /baaidúnen te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baaiduinen /baaidúnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baaiduinen /baaidúnen of met bevallingsverlof bent in Baaiduinen /baaidúnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baaiduinen /baaidúnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baaiduinen /baaidúnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baaiduinen /baaidúnen
 • Als u in Baaiduinen /baaidúnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baaiduinen /baaidúnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Baaiduinen /baaidúnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baaiduinen /baaidúnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baaiduinen /baaidúnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baaiduinen /baaidúnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baaiduinen /baaidúnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baaiduinen /baaidúnen. Uitzonderingen in Baaiduinen /baaidúnen;
 • Als uw werkgever in Baaiduinen /baaidúnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baaiduinen /baaidúnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baaiduinen /baaidúnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baaiduinen /baaidúnen niet geschikt voor uw werk in Baaiduinen /baaidúnen of
 • u functioneert niet voldoende in Baaiduinen /baaidúnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baaiduinen /baaidúnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baaiduinen /baaidúnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baaiduinen /baaidúnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baaiduinen /baaidúnen verblijft, dan mag uw werkgever in Baaiduinen /baaidúnen u eveneens wel ontslaan.