Ontslag Dulder

Uw werkgever in Dulder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dulder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dulder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dulder. Uw werkgever in Dulder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dulder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dulder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dulder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dulder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dulder of met bevallingsverlof bent in Dulder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dulder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dulder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dulder
 • Als u in Dulder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dulder wilt opnemen;
 • Omdat u in Dulder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dulder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dulder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dulder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dulder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dulder. Uitzonderingen in Dulder;
 • Als uw werkgever in Dulder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dulder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dulder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dulder niet geschikt voor uw werk in Dulder of
 • u functioneert niet voldoende in Dulder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dulder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dulder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dulder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dulder verblijft, dan mag uw werkgever in Dulder u eveneens wel ontslaan.