Ontslag Duizend morgen

Uw werkgever in Duizend morgen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Duizend morgen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Duizend morgen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Duizend morgen. Uw werkgever in Duizend morgen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Duizend morgen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Duizend morgen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Duizend morgen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Duizend morgen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Duizend morgen of met bevallingsverlof bent in Duizend morgen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Duizend morgen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Duizend morgen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Duizend morgen
 • Als u in Duizend morgen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Duizend morgen wilt opnemen;
 • Omdat u in Duizend morgen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Duizend morgen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Duizend morgen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Duizend morgen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Duizend morgen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Duizend morgen. Uitzonderingen in Duizend morgen;
 • Als uw werkgever in Duizend morgen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Duizend morgen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Duizend morgen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Duizend morgen niet geschikt voor uw werk in Duizend morgen of
 • u functioneert niet voldoende in Duizend morgen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Duizend morgen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Duizend morgen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Duizend morgen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Duizend morgen verblijft, dan mag uw werkgever in Duizend morgen u eveneens wel ontslaan.