Ontslag Duizel

Uw werkgever in Duizel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Duizel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Duizel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Duizel. Uw werkgever in Duizel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Duizel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Duizel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Duizel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Duizel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Duizel of met bevallingsverlof bent in Duizel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Duizel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Duizel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Duizel
 • Als u in Duizel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Duizel wilt opnemen;
 • Omdat u in Duizel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Duizel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Duizel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Duizel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Duizel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Duizel. Uitzonderingen in Duizel;
 • Als uw werkgever in Duizel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Duizel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Duizel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Duizel niet geschikt voor uw werk in Duizel of
 • u functioneert niet voldoende in Duizel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Duizel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Duizel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Duizel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Duizel verblijft, dan mag uw werkgever in Duizel u eveneens wel ontslaan.