Ontslag Duivenhoek

Uw werkgever in Duivenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Duivenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Duivenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Duivenhoek. Uw werkgever in Duivenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Duivenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Duivenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Duivenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Duivenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Duivenhoek of met bevallingsverlof bent in Duivenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Duivenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Duivenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Duivenhoek
 • Als u in Duivenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Duivenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Duivenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Duivenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Duivenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Duivenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Duivenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Duivenhoek. Uitzonderingen in Duivenhoek;
 • Als uw werkgever in Duivenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Duivenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Duivenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Duivenhoek niet geschikt voor uw werk in Duivenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Duivenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Duivenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Duivenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Duivenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Duivenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Duivenhoek u eveneens wel ontslaan.