Ontslag Duistervoorde

Uw werkgever in Duistervoorde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Duistervoorde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Duistervoorde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Duistervoorde. Uw werkgever in Duistervoorde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Duistervoorde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Duistervoorde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Duistervoorde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Duistervoorde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Duistervoorde of met bevallingsverlof bent in Duistervoorde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Duistervoorde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Duistervoorde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Duistervoorde
 • Als u in Duistervoorde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Duistervoorde wilt opnemen;
 • Omdat u in Duistervoorde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Duistervoorde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Duistervoorde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Duistervoorde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Duistervoorde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Duistervoorde. Uitzonderingen in Duistervoorde;
 • Als uw werkgever in Duistervoorde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Duistervoorde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Duistervoorde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Duistervoorde niet geschikt voor uw werk in Duistervoorde of
 • u functioneert niet voldoende in Duistervoorde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Duistervoorde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Duistervoorde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Duistervoorde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Duistervoorde verblijft, dan mag uw werkgever in Duistervoorde u eveneens wel ontslaan.