Ontslag Duiksehoef

Uw werkgever in Duiksehoef mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Duiksehoef zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Duiksehoef

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Duiksehoef. Uw werkgever in Duiksehoef mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Duiksehoef arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Duiksehoef niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Duiksehoef te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Duiksehoef u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Duiksehoef of met bevallingsverlof bent in Duiksehoef.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Duiksehoef kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Duiksehoef die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Duiksehoef
 • Als u in Duiksehoef lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Duiksehoef wilt opnemen;
 • Omdat u in Duiksehoef lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Duiksehoef lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Duiksehoef wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Duiksehoef op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Duiksehoef

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Duiksehoef. Uitzonderingen in Duiksehoef;
 • Als uw werkgever in Duiksehoef bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Duiksehoef aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Duiksehoef gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Duiksehoef niet geschikt voor uw werk in Duiksehoef of
 • u functioneert niet voldoende in Duiksehoef.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Duiksehoef

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Duiksehoef niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Duiksehoef of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Duiksehoef verblijft, dan mag uw werkgever in Duiksehoef u eveneens wel ontslaan.