Ontslag Duifhuis

Uw werkgever in Duifhuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Duifhuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Duifhuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Duifhuis. Uw werkgever in Duifhuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Duifhuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Duifhuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Duifhuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Duifhuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Duifhuis of met bevallingsverlof bent in Duifhuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Duifhuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Duifhuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Duifhuis
 • Als u in Duifhuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Duifhuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Duifhuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Duifhuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Duifhuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Duifhuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Duifhuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Duifhuis. Uitzonderingen in Duifhuis;
 • Als uw werkgever in Duifhuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Duifhuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Duifhuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Duifhuis niet geschikt voor uw werk in Duifhuis of
 • u functioneert niet voldoende in Duifhuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Duifhuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Duifhuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Duifhuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Duifhuis verblijft, dan mag uw werkgever in Duifhuis u eveneens wel ontslaan.