Ontslag Dubbroek

Uw werkgever in Dubbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dubbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dubbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dubbroek. Uw werkgever in Dubbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dubbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dubbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dubbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dubbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dubbroek of met bevallingsverlof bent in Dubbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dubbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dubbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dubbroek
 • Als u in Dubbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dubbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Dubbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dubbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dubbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dubbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dubbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dubbroek. Uitzonderingen in Dubbroek;
 • Als uw werkgever in Dubbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dubbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dubbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dubbroek niet geschikt voor uw werk in Dubbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Dubbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dubbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dubbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dubbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dubbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Dubbroek u eveneens wel ontslaan.