Ontslag Druten

Uw werkgever in Druten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Druten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Druten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Druten. Uw werkgever in Druten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Druten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Druten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Druten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Druten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Druten of met bevallingsverlof bent in Druten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Druten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Druten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Druten
 • Als u in Druten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Druten wilt opnemen;
 • Omdat u in Druten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Druten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Druten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Druten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Druten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Druten. Uitzonderingen in Druten;
 • Als uw werkgever in Druten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Druten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Druten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Druten niet geschikt voor uw werk in Druten of
 • u functioneert niet voldoende in Druten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Druten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Druten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Druten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Druten verblijft, dan mag uw werkgever in Druten u eveneens wel ontslaan.