Ontslag Drunen

Uw werkgever in Drunen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drunen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drunen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drunen. Uw werkgever in Drunen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drunen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drunen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drunen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drunen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drunen of met bevallingsverlof bent in Drunen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drunen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drunen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drunen
 • Als u in Drunen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drunen wilt opnemen;
 • Omdat u in Drunen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drunen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drunen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drunen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drunen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drunen. Uitzonderingen in Drunen;
 • Als uw werkgever in Drunen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drunen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drunen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drunen niet geschikt voor uw werk in Drunen of
 • u functioneert niet voldoende in Drunen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drunen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drunen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drunen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drunen verblijft, dan mag uw werkgever in Drunen u eveneens wel ontslaan.