Ontslag Drouwenerveen

Uw werkgever in Drouwenerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drouwenerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drouwenerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drouwenerveen. Uw werkgever in Drouwenerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drouwenerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drouwenerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drouwenerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drouwenerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drouwenerveen of met bevallingsverlof bent in Drouwenerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drouwenerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drouwenerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drouwenerveen
 • Als u in Drouwenerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drouwenerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Drouwenerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drouwenerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drouwenerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drouwenerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drouwenerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drouwenerveen. Uitzonderingen in Drouwenerveen;
 • Als uw werkgever in Drouwenerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drouwenerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drouwenerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drouwenerveen niet geschikt voor uw werk in Drouwenerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Drouwenerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drouwenerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drouwenerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drouwenerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drouwenerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Drouwenerveen u eveneens wel ontslaan.