Ontslag Drouwenermond

Uw werkgever in Drouwenermond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drouwenermond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drouwenermond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drouwenermond. Uw werkgever in Drouwenermond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drouwenermond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drouwenermond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drouwenermond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drouwenermond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drouwenermond of met bevallingsverlof bent in Drouwenermond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drouwenermond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drouwenermond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drouwenermond
 • Als u in Drouwenermond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drouwenermond wilt opnemen;
 • Omdat u in Drouwenermond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drouwenermond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drouwenermond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drouwenermond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drouwenermond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drouwenermond. Uitzonderingen in Drouwenermond;
 • Als uw werkgever in Drouwenermond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drouwenermond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drouwenermond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drouwenermond niet geschikt voor uw werk in Drouwenermond of
 • u functioneert niet voldoende in Drouwenermond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drouwenermond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drouwenermond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drouwenermond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drouwenermond verblijft, dan mag uw werkgever in Drouwenermond u eveneens wel ontslaan.