Ontslag Drouwen

Uw werkgever in Drouwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drouwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drouwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drouwen. Uw werkgever in Drouwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drouwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drouwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drouwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drouwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drouwen of met bevallingsverlof bent in Drouwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drouwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drouwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drouwen
 • Als u in Drouwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drouwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Drouwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drouwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drouwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drouwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drouwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drouwen. Uitzonderingen in Drouwen;
 • Als uw werkgever in Drouwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drouwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drouwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drouwen niet geschikt voor uw werk in Drouwen of
 • u functioneert niet voldoende in Drouwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drouwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drouwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drouwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drouwen verblijft, dan mag uw werkgever in Drouwen u eveneens wel ontslaan.