Ontslag Dronten

Uw werkgever in Dronten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dronten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dronten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dronten. Uw werkgever in Dronten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dronten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dronten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dronten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dronten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dronten of met bevallingsverlof bent in Dronten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dronten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dronten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dronten
 • Als u in Dronten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dronten wilt opnemen;
 • Omdat u in Dronten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dronten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dronten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dronten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dronten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dronten. Uitzonderingen in Dronten;
 • Als uw werkgever in Dronten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dronten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dronten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dronten niet geschikt voor uw werk in Dronten of
 • u functioneert niet voldoende in Dronten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dronten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dronten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dronten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dronten verblijft, dan mag uw werkgever in Dronten u eveneens wel ontslaan.