Ontslag Dronryp /dronrijp

Uw werkgever in Dronryp /dronrijp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dronryp /dronrijp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dronryp /dronrijp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dronryp /dronrijp. Uw werkgever in Dronryp /dronrijp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dronryp /dronrijp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dronryp /dronrijp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dronryp /dronrijp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dronryp /dronrijp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dronryp /dronrijp of met bevallingsverlof bent in Dronryp /dronrijp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dronryp /dronrijp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dronryp /dronrijp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dronryp /dronrijp
 • Als u in Dronryp /dronrijp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dronryp /dronrijp wilt opnemen;
 • Omdat u in Dronryp /dronrijp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dronryp /dronrijp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dronryp /dronrijp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dronryp /dronrijp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dronryp /dronrijp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dronryp /dronrijp. Uitzonderingen in Dronryp /dronrijp;
 • Als uw werkgever in Dronryp /dronrijp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dronryp /dronrijp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dronryp /dronrijp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dronryp /dronrijp niet geschikt voor uw werk in Dronryp /dronrijp of
 • u functioneert niet voldoende in Dronryp /dronrijp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dronryp /dronrijp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dronryp /dronrijp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dronryp /dronrijp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dronryp /dronrijp verblijft, dan mag uw werkgever in Dronryp /dronrijp u eveneens wel ontslaan.