Ontslag Drongelen

Uw werkgever in Drongelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drongelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drongelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drongelen. Uw werkgever in Drongelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drongelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drongelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drongelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drongelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drongelen of met bevallingsverlof bent in Drongelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drongelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drongelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drongelen
 • Als u in Drongelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drongelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Drongelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drongelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drongelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drongelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drongelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drongelen. Uitzonderingen in Drongelen;
 • Als uw werkgever in Drongelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drongelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drongelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drongelen niet geschikt voor uw werk in Drongelen of
 • u functioneert niet voldoende in Drongelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drongelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drongelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drongelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drongelen verblijft, dan mag uw werkgever in Drongelen u eveneens wel ontslaan.