Ontslag Drogteropslagen

Uw werkgever in Drogteropslagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drogteropslagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drogteropslagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drogteropslagen. Uw werkgever in Drogteropslagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drogteropslagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drogteropslagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drogteropslagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drogteropslagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drogteropslagen of met bevallingsverlof bent in Drogteropslagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drogteropslagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drogteropslagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drogteropslagen
 • Als u in Drogteropslagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drogteropslagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Drogteropslagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drogteropslagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drogteropslagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drogteropslagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drogteropslagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drogteropslagen. Uitzonderingen in Drogteropslagen;
 • Als uw werkgever in Drogteropslagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drogteropslagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drogteropslagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drogteropslagen niet geschikt voor uw werk in Drogteropslagen of
 • u functioneert niet voldoende in Drogteropslagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drogteropslagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drogteropslagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drogteropslagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drogteropslagen verblijft, dan mag uw werkgever in Drogteropslagen u eveneens wel ontslaan.