Ontslag Drogt

Uw werkgever in Drogt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drogt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drogt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drogt. Uw werkgever in Drogt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drogt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drogt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drogt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drogt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drogt of met bevallingsverlof bent in Drogt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drogt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drogt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drogt
 • Als u in Drogt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drogt wilt opnemen;
 • Omdat u in Drogt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drogt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drogt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drogt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drogt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drogt. Uitzonderingen in Drogt;
 • Als uw werkgever in Drogt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drogt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drogt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drogt niet geschikt voor uw werk in Drogt of
 • u functioneert niet voldoende in Drogt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drogt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drogt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drogt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drogt verblijft, dan mag uw werkgever in Drogt u eveneens wel ontslaan.