Ontslag Drogeham /droegeham

Uw werkgever in Drogeham /droegeham mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drogeham /droegeham zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drogeham /droegeham

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drogeham /droegeham. Uw werkgever in Drogeham /droegeham mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drogeham /droegeham arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drogeham /droegeham niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drogeham /droegeham te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drogeham /droegeham u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drogeham /droegeham of met bevallingsverlof bent in Drogeham /droegeham.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drogeham /droegeham kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drogeham /droegeham die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drogeham /droegeham
 • Als u in Drogeham /droegeham lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drogeham /droegeham wilt opnemen;
 • Omdat u in Drogeham /droegeham lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drogeham /droegeham lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drogeham /droegeham wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drogeham /droegeham op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drogeham /droegeham

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drogeham /droegeham. Uitzonderingen in Drogeham /droegeham;
 • Als uw werkgever in Drogeham /droegeham bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drogeham /droegeham aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drogeham /droegeham gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drogeham /droegeham niet geschikt voor uw werk in Drogeham /droegeham of
 • u functioneert niet voldoende in Drogeham /droegeham.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drogeham /droegeham

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drogeham /droegeham niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drogeham /droegeham of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drogeham /droegeham verblijft, dan mag uw werkgever in Drogeham /droegeham u eveneens wel ontslaan.