Ontslag Drimmelen

Uw werkgever in Drimmelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drimmelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drimmelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drimmelen. Uw werkgever in Drimmelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drimmelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drimmelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drimmelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drimmelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drimmelen of met bevallingsverlof bent in Drimmelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drimmelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drimmelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drimmelen
 • Als u in Drimmelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drimmelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Drimmelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drimmelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drimmelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drimmelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drimmelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drimmelen. Uitzonderingen in Drimmelen;
 • Als uw werkgever in Drimmelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drimmelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drimmelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drimmelen niet geschikt voor uw werk in Drimmelen of
 • u functioneert niet voldoende in Drimmelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drimmelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drimmelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drimmelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drimmelen verblijft, dan mag uw werkgever in Drimmelen u eveneens wel ontslaan.