Ontslag Drijber

Uw werkgever in Drijber mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drijber zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drijber

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drijber. Uw werkgever in Drijber mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drijber arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drijber niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drijber te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drijber u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drijber of met bevallingsverlof bent in Drijber.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drijber kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drijber die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drijber
 • Als u in Drijber lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drijber wilt opnemen;
 • Omdat u in Drijber lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drijber lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drijber wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drijber op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drijber

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drijber. Uitzonderingen in Drijber;
 • Als uw werkgever in Drijber bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drijber aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drijber gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drijber niet geschikt voor uw werk in Drijber of
 • u functioneert niet voldoende in Drijber.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drijber

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drijber niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drijber of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drijber verblijft, dan mag uw werkgever in Drijber u eveneens wel ontslaan.