Ontslag Driezum /driesum

Uw werkgever in Driezum /driesum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driezum /driesum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driezum /driesum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driezum /driesum. Uw werkgever in Driezum /driesum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driezum /driesum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driezum /driesum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driezum /driesum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driezum /driesum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driezum /driesum of met bevallingsverlof bent in Driezum /driesum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driezum /driesum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driezum /driesum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driezum /driesum
 • Als u in Driezum /driesum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driezum /driesum wilt opnemen;
 • Omdat u in Driezum /driesum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driezum /driesum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driezum /driesum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driezum /driesum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driezum /driesum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driezum /driesum. Uitzonderingen in Driezum /driesum;
 • Als uw werkgever in Driezum /driesum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driezum /driesum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driezum /driesum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driezum /driesum niet geschikt voor uw werk in Driezum /driesum of
 • u functioneert niet voldoende in Driezum /driesum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driezum /driesum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driezum /driesum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driezum /driesum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driezum /driesum verblijft, dan mag uw werkgever in Driezum /driesum u eveneens wel ontslaan.